สลิงแบน Flat webbing sling

รายละเอียดสินค้า
วัสดุที่ใช้ โพลีเอสเทอร์ไนลอน โพลีโพรพลีน

 • สี: แบ่งตามรหัส เช่น 1-10 ตัน
 • ความยาว: ตามความต้องการของลูกค้า
 • ความปลอดภัย: 05:01, 06:01, 07:01 หรือ 08:01
 • มาตรฐาน: ISO4878, EN1492:2000, AS-Standard

  West River Weaving Webbling Specifications:
  Designation Color WLL Straight
  lift (ton)
  Webbing
  width(mm)
  Eye length
  (mm)
  Working
  Load
  Choked
  Lift
  Open
  Lift
  Open
  Lift 45
  Open
  Lift 90
  Open
  Lift 120
  M=1.0kg M=0.8kg M=2.0kg
  M=1.8kg M=1.4kg M=1.0kg
  FW-1 Violet 1 30/50 200 1000 800 2000 1800 1400 1000
  FW-2 Green 2 50/60 250 2000 1600 4000 3600 2800 2000
  FW-3 Yellow 3 75/90 300 3000 2400 6000 5400 4200 3000
  FW-4 Gray 4 100/120 375 4000 3200 8000 7200 5600 4000
  FW-5 Red 5 120/150 450 5000 4000 10000 9000 7000 5000
  FW-6 Brown 6 150/180 600 6000 4800 12000 10800 8400 6000
  FW-8 Blue 8 200/240 625 8000 6400 16000 14400 11200 8000
  FW-10 Orange 10 250/300 750 10000 8000 20000 18000 14000 10000