สลิงอ่อน Webbing

ใช้วัสดุ เชือก PP โพลีเอสเทอร์ ไนลอน คอทตอน ฯลฯ ผลิตได้หลายสีและสกรีนข้อความได้ตามความต้องการของลูกค้า